03:31
21 მაისი, 2019, სამშაბათი
იტვირთება შემდეგი ვიდეო
დღის თემა
თუ თქვენი შვილი Youtube-ით და "გუგლით" ხშირად სარგებლობს - მოიმარჯვეთ კომპიუტერი და ჩვენთან ერთად, მარტივად გააქტიურეთ ეს 2 ფუნქცია
14-03-2019

დღეს ინ­ტერ­ნე­ტი ყვე­ლა­ნა­ირ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გვაძ­ლევს და ეს მხო­ლოდ შე­უ­ზღუ­დავ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას არ გუ­ლის­ხმობს. ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს კი ყვე­ლა­ზე უკეთ "ინ­ტერ­ნე­ტის თა­ო­ბა" ანუ დღე­ვან­დე­ლი ბავ­შვე­ბი ით­ვი­სე­ბენ და იყე­ნე­ბენ. აღ­ნიშ­ნულ პრო­ცეს­ში ერთი შე­ხედ­ვით ცუდი არა­ფე­რია, რად­გან ბავ­შვი გლო­ბა­ლუ­რი ქსე­ლის დახ­მა­რე­ბით ბევრ მის­თვის სა­სარ­გებ­ლო უნარს იძენს, თუმ­ცა აქვე არ უნდა დაგ­ვა­ვა­ვი­წყდეს ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე­ში არ­სე­ბუ­ლი ის კონ­ტენ­ტი, რო­მე­ლიც მო­ზარ­დის­თვის შე­საძ­ლოა სა­ზი­ა­ნო აღ­მოჩ­ნდეს.

სწო­რედ ამი­ტომ, ისეთ ხში­რად გა­მო­ყე­ნე­ბად ინ­ტერ­ნეტ პლატ­ფორ­მებს, რო­გო­რიც Google და Youtube-ია, აქვს ბავ­შვთა უსაფრ­თხო­ე­ბის ფუნ­ქცია, რო­მე­ლიც შე­უ­სა­ბა­მო მა­სა­ლას­თან ბავ­შვე­ბის შე­ხე­ბის რის­კებს ამ­ცი­რებს.

ჩვენ გაჩ­ვე­ნებთ რო­გორ უნდა აა­მოქ­მე­დოთ უსაფრ­თხო­ე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბი პერ­სო­ნა­ლურ კომ­პი­უ­ტერ­ში და უზ­რუნ­ველ­ყოთ თქვე­ნი შვი­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბა, როცა ის Google-ით და Youtube-ით სარ­გებ­ლობს

გააკეთე კომენტარი
FB კომენტარი
სხვა სიახლეები