23:01
23 მაისი, 2019, ხუთშაბათი
იტვირთება შემდეგი ვიდეო
დღის თემა
საშიში ინფექციების გავრცელების რისკი სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში - საგანგაშო დასკვნა და დარღვეული დე­ზინ­ფექ­ცი­ი­სა თუ სტე­რი­ლი­ზა­ცი­ის პირობები
13-05-2019

სა­ხელ­მწი­ფო აუ­დი­ტის სამ­სა­ხურ­მა ინ­ფექ­ცი­ის პრე­ვენ­ცი­ი­სა და კონ­ტრო­ლის (იპკ) სის­ტე­მის ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის აუ­დი­ტი ჩა­ა­ტა­რა, რომ­ლი­თაც დად­გინ­და, რომ ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი და კონ­ტრო­ლის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ინ­ფექ­ცი­ის პრე­ვენ­ცი­ი­სა და კონ­ტრო­ლის­თვის, საკ­მა­რი­სი არ არის.

სა­მე­დი­ცი­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო რე­გუ­ლი­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს 2015-2017 წლებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი შე­მოწ­მე­ბის შე­დე­გად გა­მოვ­ლინ­და, რომ შე­მოწ­მე­ბუ­ლი სტო­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის 54% ვერ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ინ­ფექ­ცი­ის პრე­ვენ­ცი­ი­სა და კონ­ტრო­ლის (იპკ) მო­თხოვ­ნებს. ყვე­ლა­ზე მეტი დარ­ღვე­ვა გა­მოვ­ლინ­და დე­ზინ­ფექ­ცი­ი­სა და სტე­რი­ლი­ზა­ცი­ის (მრა­ვალ­ჯე­რა­დი გა­მო­ყე­ნე­ბის სა­მე­დი­ცი­ნო ია­რა­ღე­ბის, საგ­ნე­ბი­სა და მა­სა­ლე­ბი­სათ­ვის) სა­თა­ნა­დო რე­ჟი­მი­თა და აღ­რი­ცხვით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის პრო­ცეს­ში.

გააკეთე კომენტარი
FB კომენტარი
სხვა სიახლეები