13:09
22 თებერვალი, 2018, ხუთშაბათი
რეკლამა

palitranews.ge-ს საიტზე გამოქვეყნებული საავტორო პუბლიკაციები, ვიდეო და აუდიომასალები წარმოადგენს საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია კანონმდებლობით. 
მასალების გამოყენება პირადი მიზნებისთვის უფასოა. 

სატელევიზიო მედიაში palitranews.ge -ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ლოგოს შენარჩუნებისა და წყაროს მითითების პირობებით. 

ინტერნეტმედიაში palitranews.ge -ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ლოგოს შენარჩუნების, წყაროს მითითებისა და ჰიპერლინკის დადების პირობებით. 

ბეჭდურ მედიაში palitranews.ge -ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ წყაროს (საიტის მისამართის) მითითების პირობებით. 

პუბლიკაციების, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენება მედია საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე შესაძლებელია მხოლოდ პუბლიკაციის საფასურის გადახდის შემთხვევაში. 

ერთი პუბლიკაციის, ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალების გამოყენების საფასური შეადგენს 100 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: 

თბილისი, იოსებიძის ქ. #49 
ტელ.: 2 38 74 44, 2 38 02 45

განცხადება 

10 ნოემბ - 11 ნოემბ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

03 ნოემბ - 10 ნოემბ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

28 ოქტ - 03 ნოემბ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

21 ოქტ - 28 ოქტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

13 ოქტ - 21 ოქტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

06 ოქტ - 13 ოქტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

29 სექტ - 06 ოქტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

22 სექტ - 29 სექტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

15 სექტ - 22 სექტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

08 სექტ - 15 სექტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები 

01სექტ - 08 სექტ 2017 პოლიტიკური რეკლამის ფასები