02:17
16 თებერვალი, 2019, შაბათი
პროგრამა

11 თებერვალი, ორშაბათი

დრო გადაცემა
08:00PALITRANEWS
08:23ეკონომიკა
08:32ვალუტა
08:33PRESSNEWS
08:44უკომენტაროდ
08:53კალენდარი
08:58ამინდი
09:00PALITRANEWS
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:48კალენდარი
09:58ამინდი
10:00PALITRANEWS
10:20სპორტი
10:28ამბები
10:58ამინდი
11:00PALITRANEWS
11:20სპორტი
11:25ნიუსრუმი
12:00PALITRANEWS
12:23ეკონომიკა
12:32ვალუტა
12:33PRESSNEWS
12:47თავისუფალი თემა
12:58ამინდი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტი
13:33ამბები
14:00PALITRANEWS
14:10შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:30ეკონომიკა
15:39ვალუტა
15:40თავისუფალი თემა
15:54კალენდარი
15:58ამინდი
16:00PALITRANEWS
16:20სპორტი
16:29ამბები
17:00PALITRANEWS
17:20სპორტი
17:30დღის თემა
17:43ვებნიუსი
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
18:39ვალუტა
18:45თავისუფალი თემა
18:58ამინდი
19:00PALITRANEWS
19:20სპორტი
19:30დღის თემა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:24სპორტი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:29ამბები
22:58ამინდი
23:00PALITRANEWS
23:20სპორტი
23:30დღის თემა
23:50უკომენტაროდ
23:58ამინდი

12 თებერვალი, სამშაბათი

დრო გადაცემა
04:00PALITRANEWS
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
01:48ეკონომიკა
01:59ვალუტა
02:00PALITRANEWS
02:22ვებნიუსი
02:37უკომენტაროდ
02:44კალენდარი
02:58ამინდი
03:00PALITRANEWS
03:22ეკონომიკა
03:32ვალუტა
03:34თავისუფალი თემა
03:49კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:23ამბები
04:50კალენდარი
04:58ამინდი
05:00PALITRANEWS
05:22ვებნიუსი
05:37უკომენტაროდ
05:44კალენდარი
05:58ამინდი
06:00PALITRANEWS
06:22ეკონომიკა
06:32ვალუტა
06:34თავისუფალი თემა
06:47კალენდარი
06:58ამინდი
07:00PALITRANEWS
07:22ამბები
07:50კალენდარი
07:58ამინდი
08:00PALITRANEWS
08:23ეკონომიკა
08:32ვალუტა
08:33PRESSNEWS
08:44უკომენტაროდ
08:53კალენდარი
08:58ამინდი
09:00PALITRANEWS
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:49კალენდარი
09:58ამინდი
10:00PALITRANEWS
10:20სპორტი
10:28არცოდნა აკრძალულია
10:50მკურნალი
10:58ამინდი
11:00PALITRANEWS
11:20სპორტი
11:25newsroom
12:00PALITRANEWS
12:23ეკონომიკა
12:32ვალუტა
12:33PRESSNEWS
12:47ვიდეო ბლოგი
12:58ამინდი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტი
13:33არცოდნა აკრძალულია
13:50მკურნალი
14:00PALITRANEWS
14:10შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:30ეკონომიკა
15:39ვალუტა
15:40ვიდეო ბლოგი
15:54კალენდარი
15:58ამინდი
16:00PALITRANEWS
16:20სპორტი
16:29არცოდნა აკრძალულია
16:50მკურნალი
17:00PALITRANEWS
17:20სპორტი
17:30დღის თემა
17:43ვებნიუსი
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
18:39ვალუტა
18:40ვიდეო ბლოგი
18:58ამინდი
19:00PALITRANEWS
19:20სპორტი
19:30დღის თემა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:24სპორტი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:29არცოდნა აკრძალულია
22:50მკურნალი
22:58ამინდი
23:00PALITRANEWS
23:20სპორტი
23:30დღის თემა
23:50უკომენტაროდ
23:58ამინდი

13 თებერვალი, ოთხშაბათი

დრო გადაცემა
04:00PALITRANEWS
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
01:48ეკონომიკა
01:59ვალუტა
02:00PALITRANEWS
02:22ვებნიუსი
02:37უკომენტაროდ
02:44კალენდარი
02:58ამინდი
03:00PALITRANEWS
03:22ეკონომიკა
03:32ვალუტა
03:34ვიდეო ბლოგი
03:49კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:23არცოდნა აკრძალულია
04:40მკურნალი
04:50კალენდარი
04:58ამინდი
05:00PALITRANEWS
05:22ვებნიუსი
05:37უკომენტაროდ
05:44კალენდარი
05:58ამინდი
06:00PALITRANEWS
06:22ეკონომიკა
06:32ვალუტა
06:34ვიდეო ბლოგი
06:47კალენდარი
06:58ამინდი
07:00PALITRANEWS
07:22არცოდნა აკრძალულია
07:40მკურნალი
07:50კალენდარი
07:58ამინდი
08:00PALITRANEWS
08:23ეკონომიკა
08:32ვალუტა
08:33PRESSNEWS
08:44უკომენტაროდ
08:53კალენდარი
08:58ამინდი
09:00PALITRANEWS
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:49კალენდარი
09:58ამინდი
10:00PALITRANEWS
10:20სპორტი
10:28ამბები
10:58ამინდი
11:00PALITRANEWS
11:20სპორტი
11:25newsroom
12:00PALITRANEWS
12:23ეკონომიკა
12:32ვალუტა
12:33PRESSNEWS
12:47საგზაო უსაფრთხოება
12:58ამინდი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტი
13:33ამბები
14:00PALITRANEWS
14:10შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:30ეკონომიკა
15:39ვალუტა
15:40საგზაო უსაფრთხოება
15:54კალენდარი
15:58ამინდი
16:00PALITRANEWS
16:20სპორტი
16:29ამბები
17:00PALITRANEWS
17:20სპორტი
17:30დღის თემა
17:43ვებნიუსი
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
18:39ვალუტა
18:40საგზაო უსაფრთხოება
18:58ამინდი
19:00PALITRANEWS
19:20სპორტი
19:30დღის თემა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:24სპორტი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:29ამბები
22:58ამინდი
23:00PALITRANEWS
23:20სპორტი
23:30დღის თემა
23:50უკომენტაროდ
23:58ამინდი

14 თებერვალი, ხუთშაბათი

დრო გადაცემა
04:00PALITRANEWS
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
01:48ეკონომიკა
01:59ვალუტა
02:00PALITRANEWS
02:22ვებნიუსი
02:37უკომენტაროდ
02:44კალენდარი
02:58ამინდი
03:00PALITRANEWS
03:22ეკონომიკა
03:32ვალუტა
03:34საგზაო უსაფრთხოება
03:49კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:23ამბები
04:50კალენდარი
04:58ამინდი
05:00PALITRANEWS
05:22ვებნიუსი
05:37უკომენტაროდ
05:44კალენდარი
05:58ამინდი
06:00PALITRANEWS
06:22ეკონომიკა
06:32ვალუტა
06:34საგზაო უსაფრთხოება
06:47კალენდარი
06:58ამინდი
07:00PALITRANEWS
07:22ამბები
07:50კალენდარი
07:58ამინდი
08:00PALITRANEWS
08:23ეკონომიკა
08:32ვალუტა
08:33PRESSNEWS
08:44უკომენტაროდ
08:53კალენდარი
08:58ამინდი
09:00PALITRANEWS
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:49კალენდარი
09:58ამინდი
10:00PALITRANEWS
10:20სპორტი
10:28პლანეტა
10:58ამინდი
11:00PALITRANEWS
11:20სპორტი
11:25newsroom
12:00PALITRANEWS
12:23ეკონომიკა
12:32ვალუტა
12:33PRESSNEWS
12:47ტყვიის საფასური
12:58ამინდი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტი
13:33პლანეტა
14:00PALITRANEWS
14:10შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:30ეკონომიკა
15:39ვალუტა
15:40ტყვიის საფასური
15:54კალენდარი
15:58ამინდი
16:00PALITRANEWS
16:20სპორტი
16:29პლანეტა
17:00PALITRANEWS
17:20სპორტი
17:30დღის თემა
17:43ვებნიუსი
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
18:39ვალუტა
18:40ტყვიის საფასური
18:58ამინდი
19:00PALITRANEWS
19:20სპორტი
19:30დღის თემა
19:50უკომენტაროდ
20:00PALITRANEWS
20:24პატარა ექსპერტები
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:29პლანეტა
22:58ამინდი
23:00PALITRANEWS
23:20სპორტი
23:30დღის თემა
23:50უკომენტაროდ
23:58ამინდი

15 თებერვალი, პარასკევი

დრო გადაცემა
04:00PALITRANEWS
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
01:48ეკონომიკა
01:59ვალუტა
02:00PALITRANEWS
02:22ვებნიუსი
02:37უკომენტაროდ
02:44კალენდარი
02:58ამინდი
03:00PALITRANEWS
03:22ეკონომიკა
03:32ვალუტა
03:34ტყვიის საფასური
03:49კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:23პლანეტა
04:50კალენდარი
04:58ამინდი
05:00PALITRANEWS
05:22ვებნიუსი
05:37უკომენტაროდ
05:44კალენდარი
05:58ამინდი
06:00PALITRANEWS
06:22ეკონომიკა
06:32ვალუტა
06:34ტყვიის საფასური
06:47კალენდარი
06:58ამინდი
07:00PALITRANEWS
07:22პლანეტა
07:50კალენდარი
07:58ამინდი
08:00PALITRANEWS
08:23ეკონომიკა
08:32ვალუტა
08:33PRESSNEWS
08:44უკომენტაროდ
08:53კალენდარი
08:58ამინდი
09:00PALITRANEWS
09:24ეკონომიკა
09:34ვალუტა
09:35PRESSNEWS
09:49კალენდარი
09:58ამინდი
10:00PALITRANEWS
10:20სპორტი
10:28არტ-თაიმი
10:58ამინდი
11:00PALITRANEWS
11:20სპორტი
11:25newsroom
12:00PALITRANEWS
12:23ეკონომიკა
12:32ვალუტა
12:33PRESSNEWS
12:47ჰიტები
12:58ამინდი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტი
13:33არტ-თაიმი
14:00PALITRANEWS
14:10შუადღის სტუდია
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:30ეკონომიკა
15:39ვალუტა
15:40ჰიტები
15:54კალენდარი
15:58ამინდი
16:00PALITRANEWS
16:20სპორტი
16:29არტ-თაიმი
17:00PALITRANEWS
17:20სპორტი
17:30დღის თემა
17:43ვებნიუსი
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:29ეკონომიკა
19:39ვალუტა
18:40ჰიტები
18:58ამინდი
19:00თოქ-შოუ 7VS1
20:00PALITRANEWS
20:24სპორტი
20:30თოქ-შოუ 360 გრადუსი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:29არტ-თაიმი
22:58ამინდი
23:00PALITRANEWS
23:20სპორტი
23:30ვებნიუსი
23:45უკომენტაროდ
23:50კალენდარი
23:58ამინდი

16 თებერვალი, შაბათი

დრო გადაცემა
04:00PALITRANEWS
00:20თოქ-შოუ 360 გრადუსი
01:48ეკონომიკა
01:59ვალუტა
02:00PALITRANEWS
02:22ვებნიუსი
02:37უკომენტაროდ
02:44კალენდარი
02:58ამინდი
03:00PALITRANEWS
03:22ეკონომიკა
03:32ვალუტა
03:34ჰიტები
03:49კალენდარი
04:00PALITRANEWS
04:23არტ-თაიმი
04:50კალენდარი
04:58ამინდი
05:00PALITRANEWS
05:22ვებნიუსი
05:37უკომენტაროდ
05:44კალენდარი
05:58ამინდი
06:00PALITRANEWS
06:22ეკონომიკა
06:32ვალუტა
06:34ჰიტები
06:47კალენდარი
06:58ამინდი
07:00PALITRANEWS
07:22არტ-თაიმი
07:50კალენდარი
07:58ამინდი
08:00PALITRANEWS
08:23პლანეტა
08:52უკომენტაროდ
08:58ამინდი
09:00PALITRANEWS
09:24ამბები
09:52კალენდარი
09:58ამინდი
10:00PALITRANEWS
10:20სპორტი
10:28ვებნიუსი
10:43თავისუფალი თემა
10:58ამინდი
11:00PALITRANEWS
11:20სპორტი
11:25პლანეტა
11:54უკომენტაროდ
12:00PALITRANEWS
12:20სპორტი
12:30ამბები
12:58ამინდი
13:00PALITRANEWS
13:20სპორტი
13:30ვებნიუსი
13:47თავისუფალი თემა
14:00PALITRANEWS
14:20სპორტი
14:27პლანეტა
14:52უკომენტაროდ
15:00PALITRANEWS
15:20სპორტი
15:28ამბები
15:55კალენდარი
15:58ამინდი
16:00PALITRANEWS
16:20სპორტი
16:30ვებნიუსი
16:47თავისუფალი თემა
17:00PALITRANEWS
17:15სპორტი
17:18პლანეტა
17:25უკომენტაროდ
18:00PALITRANEWS
18:20სპორტი
18:28ამბები
18:58ამინდი
19:00PALITRANEWS
19:20სპორტი
19:30ვებნიუსი
19:47თავისუფალი თემა
20:00თოქ-შოუ 7VS1
21:00PALITRANEWS
21:20სპორტი
21:30ამბები
21:58ამინდი
22:00PALITRANEWS
22:20სპორტი
22:30ვებნიუსი
22:45თავისუფალი თემა
22:58ამინდი
23:00PALITRANEWS
23:20სპორტი
23:27პლანეტა
23:52უკომენტაროდ
23:58ამინდი

17 თებერვალი, კვირა

დრო გადაცემა
04:00PALITRANEWS
00:25ამბები
00:50კალენდარი
00:58ამინდი
01:00PALITRANEWS
01:23ვებნიუსი
01:40თავისუფალი თემა
01:53კალენდარი
01:58ამინდი
02:00PALITRANEWS
02:22პლანეტა
02:45უკომენტაროდ
02:53კალენდარი
02:58ამინდი
03:00PALITRANEWS
03:22ამბები
03:47კალენდარი
03:58ამინდი
04:00PALITRANEWS
04:22ვებნიუსი
04:37თავისუფალი თემა
04:50კალენდარი
04:58ამინდი
05:00PALITRANEWS
05:22პლანეტა
05:47უკომენტაროდ
05:53კალენდარი
05:58ამინდი
06:00PALITRANEWS
06:22ამბები
06:47კალენდარი
06:58ამინდი
07:00PALITRANEWS
07:22ვებნიუსი
07:37თავისუფალი თემა
07:50კალენდარი
07:58ამინდი
08:00PALITRANEWS
08:23არტ-თაიმი
08:52უკომენტაროდ
08:58ამინდი
09:00PALITRANEWS
09:24არცოდნა აკრძალულია
09:39მკურნალი
09:49პატარა ექსპერტები
09:52კალენდარი
09:58ამინდი
10:00PALITRANEWS
10:25ვებნიუსი
10:40საგზაო უსაფრთხოება
10:53კალენდარი
10:58ამინდი
11:00PALITRANEWS
11:20არტ-თაიმი
11:45უკომენტაროდ
11:55კალენდარი
12:00PALITRANEWS
12:25არცოდნა აკრძალულია
12:40მკურნალი
12:50პატარა ექსპერტები
12:53კალენდარი
12:58ამინდი
13:00PALITRANEWS
13:25ვებნიუსი
13:40საგზაო უსაფრთხოება
13:53კალენდარი
14:00PALITRANEWS
14:25არტ-თაიმი
14:54უკომენტაროდ
15:00PALITRANEWS
15:25არცოდნა აკრძალულია
15:40მკურნალი
15:50კალენდარი
15:58ამინდი
16:00PALITRANEWS
16:15ვებნიუსი
16:25საგზაო უსაფრთხოება
16:40კალენდარი
16:53არცოდნა აკრძალულია
17:00PALITRANEWS
17:25არტ-თაიმი
17:50უკომენტაროდ
17:56კალენდარი
18:00PALITRANEWS
18:25არცოდნა აკრძალულია
18:40მკურნალი
18:50კალენდარი
18:58ამინდი
19:00PALITRANEWS
19:25ვებნიუსი
19:40საგზაო უსაფრთხოება
19:53კალენდარი
20:00PALITRANEWS
20:25არტ-თაიმი
20:50უკომენტაროდ
20:56კალენდარი
21:00PALITRANEWS
21:25არცოდნა აკრძალულია
21:40მკურნალი
21:50კალენდარი
21:58ამინდი
22:00PALITRANEWS
22:25ვებნიუსი
22:40საგზაო უსაფრთხოება
22:53კალენდარი
22:58ამინდი
23:00PALITRANEWS
23:25არტ-თაიმი
23:50უკომენტაროდ
23:56კალენდარი
23:58ამინდი

18 თებერვალი, ორშაბათი

დრო გადაცემა
04:00PALITRANEWS
00:25არცოდნა აკრძალულია
00:40მკურნალი
00:50კალენდარი
00:58ამინდი
01:00PALITRANEWS
01:25ვებნიუსი
01:40საგზაო უსაფრთხოება
01:53კალენდარი
01:58ამინდი
02:00PALITRANEWS
02:25არტ-თაიმი
02:50უკომენტაროდ
02:56კალენდარი
02:58ამინდი
03:00PALITRANEWS
03:25არცოდნა აკრძალულია
03:40მკურნალი
03:50კალენდარი
03:58ამინდი
04:00PALITRANEWS
04:25ვებნიუსი
04:40საგზაო უსაფრთხოება
04:53კალენდარი
04:58ამინდი
05:00PALITRANEWS
05:25არტ-თაიმი
05:50უკომენტაროდ
05:56კალენდარი
05:58ამინდი
06:00PALITRANEWS
06:25არცოდნა აკრძალულია
06:40მკურნალი
06:50კალენდარი
06:58ამინდი
07:00PALITRANEWS
07:25ვებნიუსი
07:40საგზაო უსაფრთხოება
07:53კალენდარი
07:58ამინდი
08:00PALITRANEWS