06:04
22 მაისი, 2022, კვირა
პროგრამა

19 მაისი, ხუთშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:45ვებნიუსი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ლანჩ თაიმი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30ნივთების ევოლუცია
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ლანჩ თაიმი
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30ნივთების ევოლუცია
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ლანჩ თაიმი
08:00დილის პალიტრა
09:00PALITRANEWS LIVE
09:10დილის პალიტრა
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:20სპორტი
10:25ამინდი
10:26ეკონომიკა
10:36ვალუტა
10:37კომენტარის გარეშე
10:42ვებნიუსი
10:50ერთი წიგნი
11:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
11:10ამინდი
11:15NEWSROOM LIVE
12:00PALITRANEWS LIVE
12:20სპორტი
12:30ლიდერი
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
14:15სპორტი
14:21ამინდი
14:22ეკონომიკა
14:32ვალუტა
14:33კომენტარის გარეშე
14:40ვებნიუსი
14:50ერთი წიგნი
15:00PALITRANEWS LIVE
15:25ამინდი
15:30ლიდერი
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:20სპორტი
16:25ჩვენი პლანეტა
17:00დღის NEWSROOM
18:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
18:10ეკონომიკა
18:20ვალუტა
18:30რეზიუმე
19:30PALITRANEWS LIVE
20:25მთავარი ამბავი
20:30თავისუფალი სტუდია
22:00PALITRANEWS კოლაჟი
22:30ჩვენი პლანეტა
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ამინდი
23:30ლიდერი

20 მაისი, პარასკევი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:45ვებნიუსი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ჩვენი პლანეტა
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30ლიდერი
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ჩვენი პლანეტა
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30ლიდერი
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ჩვენი პლანეტა
08:00დილის პალიტრა
09:00PALITRANEWS LIVE
09:10დილის პალიტრა
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:20სპორტი
10:25ამინდი
10:26ეკონომიკა
10:36ვალუტა
10:37კომენტარის გარეშე
10:42ვებნიუსი
10:50ბლიცი
11:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
11:10ამინდი
11:15NEWSROOM LIVE
12:00PALITRANEWS LIVE
12:20სპორტი
12:30კინო
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:20სპორტი
13:25ამინდი
13:30ლანჩ თაიმი
14:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
14:15სპორტი
14:21ამინდი
14:22ეკონომიკა
14:32ვალუტა
14:33კომენტარის გარეშე
14:38ვებნიუსი
14:50ბლიცი
15:00PALITRANEWS LIVE
15:25ამინდი
15:30კინო
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:20სპორტი
16:25ლანჩ თაიმი
17:00დღის NEWSROOM
18:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
18:10ეკონომიკა
18:20ვალუტა
18:30რეზიუმე
19:30PALITRANEWS LIVE
20:25მთავარი ამბავი
20:30360 გრადუსი
22:30ლანჩ თაიმი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ამინდი
23:30კინო

21 მაისი, შაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:45ვებნიუსი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ლანჩ თაიმი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30კინო
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ლანჩ თაიმი
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30კინო
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ლანჩ თაიმი
08:00PALITRANEWS კოლაჟი
08:25დილა
09:00PALITRANEWS კოლაჟი
09:25დილა
09:55კალენდარი
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:25ვებნიუსი
10:45ადამიანი
11:00PALITRANEWS კოლაჟი
11:25ჩვენი პლანეტა
11:50კომენტარის გარეშე
12:00PALITRANEWS კოლაჟი
12:25ერთი ბრენდის ისტორია
12:50კალენდარი
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:25ავტობილდი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS კოლაჟი
14:25ვებნიუსი
14:45ადამიანი
15:00PALITRANEWS კოლაჟი
15:25ჩვენი პლანეტა
15:50კომენტარის გარეშე
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:25ერთი ბრენდის ისტორია
16:50კალენდარი
17:00PALITRANEWS კოლაჟი
17:25ავტობილდი
17:50კალენდარი
18:00PALITRANEWS კოლაჟი
18:25ვებნიუსი
18:45ადამიანი
19:00PALITRANEWS კოლაჟი
19:25ჩვენი პლანეტა
19:50კომენტარის გარეშე
20:00PALITRANEWS კოლაჟი
20:25ერთი ბრენდის ისტორია
20:50კალენდარი
21:00PALITRANEWS კოლაჟი
21:25ავტობილდი
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS კოლაჟი
22:25ერთი ბრენდის ისტორია
22:50კალენდარი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ვებნიუსი
23:45ადამიანი

22 მაისი, კვირა

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ჩვენი პლანეტა
00:50კომენტარის გარეშე
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:25ერთი ბრენდის ისტორია
01:50კალენდარი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:25ავტობილდი
02:50კალენდარი
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ვებნიუსი
03:45ადამიანი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:25ჩვენი პლანეტა
04:50კომენტარის გარეშე
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ერთი ბრენდის ისტორია
05:50კალენდარი
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:25ავტობილდი
06:50კალენდარი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:25ვებნიუსი
07:45ადამიანი
08:00PALITRANEWS კოლაჟი
08:25დილა
08:50კალენდარი
09:00PALITRANEWS კოლაჟი
09:25დილა
09:50კალენდარი
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:25ვებნიუსი
10:50არტ ნიუსი
11:00PALITRANEWS კოლაჟი
11:25კინო
11:50კომენტარის გარეშე
12:00PALITRANEWS კოლაჟი
12:25უნდა იცოდე
12:50კალენდარი
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:25მკურნალი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS კოლაჟი
14:25ნივთების ევოლუცია
14:50კალენდარი
15:00PALITRANEWS კოლაჟი
15:25ვებნიუსი
15:50არტ ნიუსი
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:25კინო
16:50კომენტარის გარეშე
17:00PALITRANEWS კოლაჟი
17:25უნდა იცოდე
17:50კალენდარი
18:00PALITRANEWS კოლაჟი
18:25ნივთების ევოლუცია
18:50კალენდარი
19:00PALITRANEWS კოლაჟი
19:25ვებნიუსი
19:50არტ ნიუსი
20:00პოლიტ-ქალაქი
20:30კინო
21:00PALITRANEWS კოლაჟი
21:25უნდა იცოდე
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS კოლაჟი
22:25ნივთების ევოლუცია
22:50კალენდარი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ვებნიუსი
23:50არტ ნიუსი

23 მაისი, ორშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25კინო
00:50კომენტარის გარეშე
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:25უნდა იცოდე
01:50კალენდარი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:25ნივთების ევოლუსია
02:50კალენდარი
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ვებნიუსი
03:50არტ ნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:25კინო
04:50კომენტარის გარეშე
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25უნდა იცოდე
05:50კალენდარი
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:25ნივთების ევოლუცია
06:50კალენდარი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:25ვებნიუსი
07:50არტ ნიუსი
07:55კალენდარი
08:00PALITRANEWS კოლაჟი
08:00დილის პალიტრა
09:00PALITRANEWS LIVE
09:10დილის პალიტრა
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:20სპორტი
10:25ამინდი
10:26ეკონომიკა
10:36ვალუტა
10:37კომენტარის გარეშე
10:42ადამიანი
10:50კალენდარი
11:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
11:10ამინდი
11:15NEWSROOM LIVE
12:00PALITRANEWS LIVE
12:20სპორტი
12:30ერთი ბრენდის ისტორია
13:00ნიუსი
13:14ამინდი
13:15ბიზნეს პალიტრა
14:00ნიუსი
14:15სპორტი
14:21ამინდი
14:22ეკონომიკა
14:32ვალუტა
14:33კომენტარის გარეშე
14:40ადამიანი
14:50ვებნიუსი
15:00PALITRANEWS LIVE
15:25ამინდი
15:30ერთი ბრენდის ისტორია
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:20სპორტი
16:25ავტობილდი
17:00დღის NEWSROOM
18:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
18:10ეკონომიკა
18:20ვალუტა
18:30რეზიუმე
19:30PALITRANEWS LIVE
20:25მთავარი ამბავი
20:30360 გრადუსი
22:30ავტობილდი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ამინდი
23:30ერთი ბრენდის ისტორია

24 მაისი, სამშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:45ადამიანი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ავტობილდი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30ერთი ბრენდის ისტორია
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ავტობილდი
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30ერთი ბრენდის ისტორია
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ადამიანი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ავტობილდი
08:00დილის პალიტრა
09:00PALITRANEWS LIVE
09:10დილის პალიტრა
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:20სპორტი
10:21ამინდი
10:22ეკონომიკა
10:32ვალუტა
10:33კომენტარის გარეშე
10:40ვებნიუსი
10:50ბლიცი
11:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
11:10ამინდი
11:15NEWSROOM LIVE
12:00PALITRANEWS LIVE
12:20სპორტი
12:30უნდა იცოდე
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
14:15სპორტი
14:21ამინდი
14:22ეკონომიკა
14:32ვალუტა
14:33კომენტარის გარეშე
14:40ვებნიუსი
14:50ბლიცი
15:00PALITRANEWS LIVE
15:25ამინდი
15:30უნდა იცოდე
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:20სპორტი
16:25ლიდერი
17:00დღის NEWSROOM
18:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
18:10ეკონომიკა
18:20ვალუტა
18:30რეზიუმე
19:30PALITRANEWS LIVE
20:25მთავარი ამბავი
20:30პოლიტიკური სივრცე
22:00PALITRANEWS კოლაჟი
22:30ლიდერი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ამინდი
23:30უნდა იცოდე

25 მაისი, ოთხშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:42ვებნიუსი
00:55ბლიცი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ლიდერი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30უნდა იცოდე
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ლიდერი
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30უნდა იცოდე
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ვებნიუსი
06:50ბლიცი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ლიდერი
08:00დილის პალიტრა
09:00PALITRANEWS LIVE
09:10დილის პალიტრა
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:20სპორტი
10:21ამინდი
10:22ეკონომიკა
10:32ვალუტა
10:33კომენტარის გარეშე
10:40ვებნიუსი
10:50ART-NEWS
11:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
11:10ამინდი
11:15NEWSROOM LIVE
12:00PALITRANEWS LIVE
12:20სპორტი
12:30ნივთების ევოლუცია
13:00ნიუსი
13:14ამინდი
13:15ბიზნეს პალიტრა
14:00ნიუსი
14:15მკურნალი
15:00PALITRANEWS LIVE
15:25ამინდი
15:30ნივთების ევოლუცია
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:20სპორტი
16:25ლანჩ თაიმი
17:00დღის NEWSROOM
18:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
18:10ეკონომიკა
18:20ვალუტა
18:30რეზიუმე
19:30PALITRANEWS LIVE
20:25მთავარი ამბავი
20:30360 გრადუსი
22:30ლანჩ თაიმი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ამინდი
23:30ნივთების ევოლუცია

26 მაისი, ხუთშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:45ვებნიუსი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ლანჩ თაიმი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30ნივთების ევოლუცია
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ლანჩ თაიმი
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30ნივთების ევოლუცია
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ლანჩ თაიმი
08:00დილის პალიტრა
09:00PALITRANEWS LIVE
09:10დილის პალიტრა
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:20სპორტი
10:25ამინდი
10:26ეკონომიკა
10:36ვალუტა
10:37კომენტარის გარეშე
10:42ვებნიუსი
10:50ერთი წიგნი
11:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
11:10ამინდი
11:15NEWSROOM LIVE
12:00PALITRANEWS LIVE
12:20სპორტი
12:30ლიდერი
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:14ამინდი
13:15საქმე
14:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
14:15სპორტი
14:21ამინდი
14:22ეკონომიკა
14:32ვალუტა
14:33კომენტარის გარეშე
14:40ვებნიუსი
14:50ერთი წიგნი
15:00PALITRANEWS LIVE
15:25ამინდი
15:30ლიდერი
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:20სპორტი
16:25ჩვენი პლანეტა
17:00დღის NEWSROOM
18:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
18:10ეკონომიკა
18:20ვალუტა
18:30რეზიუმე
19:30PALITRANEWS LIVE
20:25მთავარი ამბავი
20:30თავისუფალი სტუდია
22:00PALITRANEWS კოლაჟი
22:30ჩვენი პლანეტა
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ამინდი
23:30ლიდერი

27 მაისი, პარასკევი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:45ვებნიუსი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ჩვენი პლანეტა
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30ლიდერი
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ჩვენი პლანეტა
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30ლიდერი
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ჩვენი პლანეტა
08:00დილის პალიტრა
09:00PALITRANEWS LIVE
09:10დილის პალიტრა
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:20სპორტი
10:25ამინდი
10:26ეკონომიკა
10:36ვალუტა
10:37კომენტარის გარეშე
10:42ვებნიუსი
10:50ბლიცი
11:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
11:10ამინდი
11:15NEWSROOM LIVE
12:00PALITRANEWS LIVE
12:20სპორტი
12:30კინო
13:00ნიუსი
13:14ამინდი
13:15ბიზნეს პალიტრა
14:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
14:15სპორტი
14:21ამინდი
14:22ეკონომიკა
14:32ვალუტა
14:33კომენტარის გარეშე
14:38ვებნიუსი
14:50ბლიცი
15:00PALITRANEWS LIVE
15:25ამინდი
15:30კინო
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:20სპორტი
16:25ლანჩ თაიმი
17:00დღის NEWSROOM
18:00PALITRANEWS ანონსი LIVE
18:10ეკონომიკა
18:20ვალუტა
18:30რეზიუმე
19:30PALITRANEWS LIVE
20:25მთავარი ამბავი
20:30360 გრადუსი
22:30ლანჩ თაიმი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ამინდი
23:30კინო

28 მაისი, შაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ეკონომიკა
00:35ვალუტა
00:36კომენტარის გარეშე
00:45ვებნიუსი
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:30ლანჩ თაიმი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:30კინო
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ამინდი
03:30ეკონომიკა
03:40ვალუტა
03:41კომენტარის გარეშე
03:47ვებნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:30ლანჩ თაიმი
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ამინდი
05:30კინო
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:30ეკონომიკა
06:31ვალუტა
06:32კომენტარის გარეშე
06:38ვებნიუსი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:30ლანჩ თაიმი
08:00PALITRANEWS კოლაჟი
08:25დილა
09:00PALITRANEWS კოლაჟი
09:25დილა
09:55კალენდარი
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:25ვებნიუსი
10:45ადამიანი
11:00PALITRANEWS კოლაჟი
11:25ჩვენი პლანეტა
11:50კომენტარის გარეშე
12:00PALITRANEWS კოლაჟი
12:25ერთი ბრენდის ისტორია
12:50კალენდარი
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:25ავტობილდი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS კოლაჟი
14:25ვებნიუსი
14:45ადამიანი
15:00PALITRANEWS კოლაჟი
15:25ჩვენი პლანეტა
15:50კომენტარის გარეშე
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:25ერთი ბრენდის ისტორია
16:50კალენდარი
17:00PALITRANEWS კოლაჟი
17:25ავტობილდი
17:50კალენდარი
18:00PALITRANEWS კოლაჟი
18:25ვებნიუსი
18:45ადამიანი
19:00PALITRANEWS კოლაჟი
19:25ჩვენი პლანეტა
19:50კომენტარის გარეშე
20:00PALITRANEWS კოლაჟი
20:25ერთი ბრენდის ისტორია
20:50კალენდარი
21:00PALITRANEWS კოლაჟი
21:25ავტობილდი
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS კოლაჟი
22:25ერთი ბრენდის ისტორია
22:50კალენდარი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ვებნიუსი
23:45ადამიანი

29 მაისი, კვირა

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25ჩვენი პლანეტა
00:50კომენტარის გარეშე
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:25ერთი ბრენდის ისტორია
01:50კალენდარი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:25ავტობილდი
02:50კალენდარი
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ვებნიუსი
03:45ადამიანი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:25ჩვენი პლანეტა
04:50კომენტარის გარეშე
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25ერთი ბრენდის ისტორია
05:50კალენდარი
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:25ავტობილდი
06:50კალენდარი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:25ვებნიუსი
07:45ადამიანი
08:00PALITRANEWS კოლაჟი
08:25დილა
08:50კალენდარი
09:00PALITRANEWS კოლაჟი
09:25დილა
09:50კალენდარი
10:00PALITRANEWS კოლაჟი
10:25ვებნიუსი
10:50არტ ნიუსი
11:00PALITRANEWS კოლაჟი
11:25კინო
11:50კომენტარის გარეშე
12:00PALITRANEWS კოლაჟი
12:25უნდა იცოდე
12:50კალენდარი
13:00PALITRANEWS კოლაჟი
13:25მკურნალი
13:50კალენდარი
14:00PALITRANEWS კოლაჟი
14:25ნივთების ევოლუცია
14:50კალენდარი
15:00PALITRANEWS კოლაჟი
15:25ვებნიუსი
15:50არტ ნიუსი
16:00PALITRANEWS კოლაჟი
16:25კინო
16:50კომენტარის გარეშე
17:00PALITRANEWS კოლაჟი
17:25უნდა იცოდე
17:50კალენდარი
18:00PALITRANEWS კოლაჟი
18:25ნივთების ევოლუცია
18:50კალენდარი
19:00PALITRANEWS კოლაჟი
19:25ვებნიუსი
19:50არტ ნიუსი
20:00პოლიტ-ქალაქი
20:30კინო
21:00PALITRANEWS კოლაჟი
21:25უნდა იცოდე
21:50კალენდარი
22:00PALITRANEWS კოლაჟი
22:25ნივთების ევოლუცია
22:50კალენდარი
23:00PALITRANEWS კოლაჟი
23:25ვებნიუსი
23:50არტ ნიუსი

30 მაისი, ორშაბათი

დრო გადაცემა
00:00PALITRANEWS კოლაჟი
00:25კინო
00:50კომენტარის გარეშე
01:00PALITRANEWS კოლაჟი
01:25უნდა იცოდე
01:50კალენდარი
02:00PALITRANEWS კოლაჟი
02:25ნივთების ევოლუსია
02:50კალენდარი
03:00PALITRANEWS კოლაჟი
03:25ვებნიუსი
03:50არტ ნიუსი
04:00PALITRANEWS კოლაჟი
04:25კინო
04:50კომენტარის გარეშე
05:00PALITRANEWS კოლაჟი
05:25უნდა იცოდე
05:50კალენდარი
06:00PALITRANEWS კოლაჟი
06:25ნივთების ევოლუცია
06:50კალენდარი
07:00PALITRANEWS კოლაჟი
07:25ვებნიუსი
07:50არტ ნიუსი
07:55კალენდარი
08:00PALITRANEWS კოლაჟი