05:26
21 ოქტომბერი, 2021, ხუთშაბათი
ნივთების ევოლუცია